İstanbul Portalı > Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı > Vakfın Tarihçesi

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFIN TARİHÇESİ

İstanbul İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 29 MAYIS 1986 gün ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuş olup, 24 Temmuz 1986 gün ve 50737 Sayılı Vakıf Resmi Senedi hükümlerine göre 29 Temmuz 1986 gün ve Bir (1) numaralı Mütevelli Heyeti kararı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86