İstanbul Portalı > Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı > Vakıf Karar

VAKFIN KARAR ORGANI

Vakfın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetidir.
Vakıf Mütevelli Heyeti yedi (8) daimi ve altı (6) seçili üyeden oluşur. 

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86